Zoeken

The King’s Singers

Royal Blood

Patrick Dunachie contratenor
Timothy Wayne-Wright contratenor
Julian Gregory tenor
Christopher Bruerton bariton
Christopher Gabbitas bariton
Jonathan Howard bas

Henry VIII – Pastime with good companie
William Byrd – O Lord, make thy servant Elizabeth, our Queen
Benjamin Britten – Choral Dances from Gloriana
William Byrd – Ne irascaris, Domine & Civitas sancti tui
Thomas Tallis  – The Lamentations of Jeremiah I
Orlandus Lassus – Paisible domaine & Dessus le marché d’Arras
Clément Janequin – La guerre
Richard Rodney Bennett –  Sermons and Devotions
Songs of faith and hope

Dat het leven onrustig was in het 16de eeuwse Engeland onder de grillige Tudordynastie is een stevig understatement. Een buitengewone bloei in de kunsten en wetenschap stond in schril contrast met een religieuze en sociale uitputtingsslag. Henry VIII positioneerde zijn koninkrijk als wereldmacht, zichzelf meer en meer als despoot. Een despoot met een zwak voor muziek. Hij bespeelde tal van instrumenten: van luit over orgel tot fluit en harp, was begenadigd zanger en bescheiden componist. Henry VIII deelde zijn passie voor muziek met sommige van zijn vrouwen, en ook zijn dochter, de latere Queen Elizabeth I, vond met haar vingers royaal de weg op het virginaal.

Met Royal Blood ontrafelen Europa’s grootste vocale kunstenaars het drama dat bepalend was voor het leven onder de genade van Engelands heersende Tudordynastie.

Dit concert wordt opgenomen door Klara en uitgezonden tijdens Klara Live op 25 juli om 20u.

Foto’s © Andy Staples